Wilt u advies over
het probleemgedrag
van uw kat?

Ik help u graag met een
telefonisch adviesgesprek

Werkwijze

Vooraf: wat ik van u vraag

U kiest er mogelijk voor mijn expertise in te schakelen voor het probleemgevend gedrag van uw kat. Voordat ik bij u thuis kom voor het gedragsconsult, stuur ik u een code voor een online een vragenlijst toe. Met deze code kunt u inloggen en de vragenlijst invullen. Hiermee verzamel ik informatie over het gedrag, het karakter en de leefomgeving van uw kat.

Ik ontvang de vragenlijst graag uiterlijk 5 werkdagen voor onze consultafspraak retour, zodat ik mij kan voorbereiden. Het is belangrijk dat de vragenlijst zo volledig mogelijk wordt ingevuld.

Het gedragsconsult

Het gedragsconsult zal bij u thuis plaatsvinden. Een bezoek duurt anderhalf à twee uur. Ik maak daarvoor met u een afspraak.

Tijdens het consult heb ik een gesprek met u en observeer het gedrag van uw kat(ten). In het gesprek wordt u gevraagd zoveel mogelijk te vertellen over het probleemgevend gedrag van uw kat, aan de hand van de vragenlijst. Graag zou ik ook een ronde met u maken door uw huis om de leefomgeving van de kat(ten) te observeren.

Waar mogelijk zal ik alvast adviezen geven.

Het gedrag niet zichtbaar tijdens het consult?

Veel eigenaren vragen zich af: “Wat als mijn kat het probleemgedrag helemaal niet laat zien tijdens het consult? Heeft het dan allemaal wel zin?”

Eerlijk gezegd komt het zelden voor dat de betreffende kat tijdens het consult het gedrag toont. En gelukkig heeft het gedragstraject zeker wel zin! Het belangrijkste zijn de gedragsvragenlijst, het uitgebreide gesprek met de eigenaar en de omgevingsfactoren. Met al deze informatie bij elkaar, kan ik de puzzel vrijwel compleet krijgen en een goede analyse maken.

Een consultgesprek via videobellen

Sinds 1 juni 2020 doe ik weer bezoeken aan huis. Wanneer u dit echt niet comfortabel vindt in verband met het uitbreken van COVID-19, is er de mogelijkheid tot een videogesprek. Het consultgesprek dat ik in normale gevallen bij u thuis zou doen, kunnen we nu doen via videobellen.

Ik vraag u dan een zo gedetailleerd mogelijke plattegrond van uw woonvertrekken aan te leveren. Indien nodig vraag ik om een filmopname hiervan. Daarna werk ik de adviezen en het behandelplan uit zoals gewoonlijk.

Nazorg

Ik vind het belangrijk om te volgen of de therapie goed gaat of dat er misschien nog dingen bijgesteld moeten worden. We maken daarom een afspraak om contact te houden over hoe het met uw kat gaat. Dit doen we telefonisch of per e-mail. Ook voor vragen kunt natuurlijk contact opnemen.

De nazorgperiode duurt 3 maanden, vanaf de datum dat u van mij de adviesbrief en het behandelplan toegestuurd hebt gekregen.

Behandelplan en verslag

Van alle verzamelde gegevens en observaties maak ik een verslag en aan de hand daarvan stel ik een behandelplan op. De bevindingen, de adviezen en het behandelplan krijgt u per e-mail toegestuurd. Zonodig stuur ik relevante documentatie mee. U gaat zelf met de adviezen en voorschriften aan de slag.

Ook stuur ik desgewenst een brief naar uw dierenarts.

Werkgebied

Mijn werkgebied ligt vooral in (de kop van) Noord-Holland:

  • Schagen e.o.
  • Alkmaar e.o.
  • Bergen/Schoorl e.o.
  • Den Helder e.o.
  • Hoorn e.o.

Maatregelen met betrekking tot COVID-19

Scroll naar top